четвъртък, 11 февруари 2016 г.

Транспортен диагностично - консултативен център Стара Загора: ОБЯВА

ОБЯВА

За търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти собственост на ТДКЦ ЕООД-клон
Стара Загора:
- работилница за банички
- гараж – две клетки
Търгът ще се проведе на 11.03.2016 г.от 15.00ч. в сградата на 
ТДКЦ ЕООД-клон Стара  Загораул. Герасим Папазчев № 16.

Тръжната документация може да бъде получена от 9.00 до 17.00 всеки работен ден в касата
на ТДКЦ ЕООД-клон Стара Загора. 
Цена на тръжната документация – 20 лв. 
Депозит за участие в  търга - съответно 150 лв. и 65 лв. 
Оглед се извършва след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 17.00 часа на 10.03. 2016 год.  
в касата на ТДКЦ ЕООД-клон Стара Загора.

      Лице за контакти – Недка Иванова
      тел. 0878194259.